torsdag 13 februari 2014

Båthöjden och Lännbohöjden


Jag är en av de första som flyttade till Fisksätra. Det var sommaren 1972.  Båthöjdens 202 atriumhus med ”gropen” i mitten var platsen där jag vistades i många år. Barnvänligt område och det märktes. Vi var många barn. Vi kunde verkligen vistas nästan överallt utan att riskera biltrafik. Skolorna var inte byggda utan jag fick som etta-gluttare börja skolan i Båthöjdens kvartersgård. Fisksätra centrum bestod av baracker på Ålgatans parkeringsplats. Några fler höghus än Ålgatan, Sikgatan, Mörtgatan och Laxgatan fanns inte.
Under de närmaste åren byggdes Fisksätra centrum med kyrka, fler skolor bla Lännboskolan på Lännbohöjden, höghusen närmast tåget mm. För 40 år sedan var det färdigbyggt och vad jag förstår ska Fisksätra firas.
Nu när jag ser tillbaka kan jag konstatera att Båthöjden har förändrats. Barnen har flyttat hemifrån men föräldrarna bor kvar. Sandlådorna har blivit rabatter. Daghemmet som fanns först nere vid kvartersgården och som sedan flyttades upp på området vid Knopvägen har blivit ett vård- och omsorgsboende; Båthöjden Plaza. Lännboskolan på Lännbohöjden brann för ett par år sedan och nu finns bara en tomt som ser anskrämlig ut.
Den 3 februari 2014 fattades ett beslut i kommunfullmäktige om att bygga mer i Fisksätra. nu ska det byggas bostadsrätter på Lännbohöjden. Kanonbra! Visst är det så att jag ser ett stort behov av hyresrätter men jag ser också ett behov av att det finns en blandad bebyggelse. Just i Fisksätra där det finns många hyresrätter och radhus är bostadsrätter ett bra komplement. Läs mer om hur det kommer att se ut här.

Inga kommentarer: