tisdag 13 augusti 2013

Lärarlönerna måste bli högre!

Inför höstens budgetförhandlingar lyfter Folkpartiet frågan om lärarlönerna.

I Jan Björklunds sommartal - du hittar hela här - sa han bland annat så här:

Skickliga lärare är den avgörande faktorn för att höja resultaten i skolan. För att få de bästa att välja läraryrket måste det löna sig bättre att vara lärare. Därför vill vi satsa på en kraftig utbyggnad av statligt finansierade tjänster som förstelärare och lektor. Satsningen skulle innebära en fyrdubbling från dagens nära 4 000 tjänster till mellan 15 000 och 20 000 med början nästa år. Lönelyften är på 5 000 respektive 10 000 kronor i månaden. En tjänst som förste förskollärare införs i förskolan på samma villkor. En del av tjänsterna reserveras till skolor i utanförskapsområden. Folkpartiet kommer i budgetförhandlingarna även att prioritera införandet av ett nytt lärlingssystem, avskaffad värnskatt och ett forsknings- och utvecklingsavdrag. Dessa åtgärder är viktiga för att minska ungdomsarbetslösheten och för att gynna Sveriges framtida konkurrenskraft.

Inga kommentarer: