måndag 5 augusti 2013

Äldre svälter i Stockholm!

Folkpartiet i Stockholms län presenterar idag en rapport om undernäring i vården. Det är verkligen skrämmande läsning - 36 procent av vuxna patienter på sjukhus, 50 procent av boende i äldreboenden och 25 procent av geriatrikens patienter bedöms vara undernärda – mot 5 procent av hemmaboende äldre.

Det här kan inte på något vis vara okej. Folkpartiet vill att vården och äldreomsorgen gör undernäringen och äldres mat och matlust till en huvudfråga.

FOLKPARTIETS FÖRSLAG MOT ÄLDRE-SVÄLTEN:
 • Identifiera och påverka livsstilsfaktorer hos äldre för att minska undernäringen.
 • Gör alltid en riskbedömning av äldre inom vården och omsorgen för att upptäcka undernäring.
 • Gör maten till en del av behandlingen och vårdplaneringen för sjuka och sköra äldre.
 • Utforma maten efter äldres särskilda behov, med mycket energi och näring.
 • Skapa ”pedagogiska måltider” i äldreomsorgen.
 • Miljön där man äter och tiden för måltider på vårdavdelningar och äldreboenden ska utformas så att den väcker äldres matlust.
 • Värna restaurangerna i servicehusen.
 • Utlys en designtävling för praktiska och snygga tallrikar, bestick och andra redskap för personer som har svårt att äta.
 • Ta fram tydliga handböcker, eller använd dem som finns bättre.
 • Utbilda all personal fortlöpande, vid nyanställningar och regelbundet i personalmöten.
 • Ge checklistor till personal som arbetar med matsituationer.
 • Stöd anhörigvårdare kring näringsrik, god mat och bra måltidssituationer.
 • Samla och sprid goda exempel.
 • Låt sjukhusen och vårdgivarna välja den bästa lösningen för patientmaten, med krav på att ovanstående kan uppfyllas. Egna, moderna och flexibla sjukhuskök är en trolig lösning på många håll.

Inga kommentarer: