torsdag 6 juni 2013

Vräkning?

Visste du att 20 personer i Nacka vräktes från sina lägenheter år 2012? Nu vet man att hälften har själva hittat eget boende. De andra får stöd och hjälp på olika sätt. Främsta orsaken var att man inte betalat hyran. En person vräktes pga störning.

Socialstyrelsen för även statistik på antal barn som vräks. Har den som vräks barn så räknas barnen in. Men barnet behöver inte vara boende just där. Ofta bor barnet redan någon annanstans, tex hos den andre föräldern.

Nacka kommun har gott samarbete med bostadsbolagen och det finns intresse av att jobba för att inte vräka någon alls. Det är bara att hoppas på att samarbetet leder till att man lyckas.

Inga kommentarer: