måndag 3 juni 2013

Studiebesök på Youth & Care

I fredags var det öppet hus på Youth & Care  i Fisksätra. Nyfiken som jag är var jag förstås där. Jag fick en pratstund med personalen och med några av ungdomarna. En god macka fick jag också.

Jag kan ju konstatera att jag haft tur med stöttande föräldrar men den turen har inte alla. Stödboendet som Youth & Care driver är till hjälp för ungdomar som inte har fått struktur och behöver hjälp på vägen ut till vuxenlivet.

Här får ungdomarna en egen lägenhet som är mer ett stödboende. Det är inte ett 1:a handskontrakt men sköter de sig så får de ett sådant. Missbruk och våld är förstås inte tillåtet. Har de inte en daglig sysselsättning får de hjälp med det. Några av ungdomarna är anställda av fastighetsbolaget Stena för att sköta utemiljön. Dessutom arrangeras aktiviteter såsom utflykter, läxläsning mm. De får även gå på gymmet 3 gånger i veckan kostnadsfritt.

Man märker att personalen är positiva förebilder för ungdomarna. Vad jag tror så har den här verksamheten påverkat att det inte är lika stökigt och oroligt i Fisksätra som i andra förorter.

Inga kommentarer: