tisdag 11 juni 2013

Stan är full av vatten!

Stan är full av vatten. Robban Broberg påpekade en gång "


Om man tar en helikopter rakt upp,
så ser man alla öarna mesamma.
Dom sprider sig ut mot horisonten,
inifrån brospann och hamnar..
man sen på en sightseeingtur
så säger allihop, när dom kliver ur att:

Vatten, stan är full av vatten."

Att vi i Nordens Venedig inte tidigare, eller åtminstone inte sedan roddarmadamernas och ångsluparnas tid, satsat på kollektivtrafik på vattnet måste väl ändå höra till historiens stora gåtor. De mjuka vågor som bär fram en till ens mål finns ju redan där, de har alltid funnits där. Vi som vant oss vid att ta Sjövägen, att lugnt och mjukt och otroligt vackert och solglittrande glida fram till Nybrokajen vet att en sån start kanske gör oss lite snällare under resten av dagen. Särskilt om man jämför med de systrar och bröder som klämts ihop på tuben mellan Slussen och T-Centralen. Och jag är rätt säker på att jag kommer att bli, om möjligt, ännu snällare när jag får åka en eldriven båt på morgonen.
Att bygga ut kollektivtrafiken på de inre vattenvägarna kommer inte på kort sikt handla om jättelika mängder resenärer. Men på marginalen, där det är som mest trångt, t.ex. mellan Nacka och City så har det stor betydelse. 
Kollektivtrafik på vattnet har också betydelse för vårt varumärke. Både vårt varumärke som trafikföretag, men framförallt för vår regions varumärke. Att stan är grön och skön och full av vatten, och härliga, snälla och avslappnade människor.

Nu får ni där borta ursäkta lite, men det som är så fantastiskt med vår stad och vår region är ju det blå och det gröna. Kollektivtrafiken är vårt viktigaste bidrag till att göra oss grönare. först och främst, naturligtvis, genom att se till att så få som det bara går väljer bilen. Men också genom att ersätta så mycket busstrafik som möjligt med spårtrafik och genom att ersätta så många dieselbussar som möjligt med förnyelsebara bränslen. Dit hör också att komma igång med försök med laddhybridbussar och på sikt rena elbussar i enlighet med den strategi som vi enats om i EU.

Ännu bättre för klimatet och stadsmiljön är ju faktiskt om människor väljer att inte resa kollektivt alls, eller åtminstone inte hela vägen, utan cyklar istället. Det har ju också enenormt stor positiv betydelse för den andra stora delen av landstinget, för folkhälsan. 
Det måste bli lättare att kombinera cykel och kollektivtrafik, att tillsammans med kommunerna skapa säkra cykelgarage i anslutning till kollektivtrafiken. På sikt måste Stockholm bli lika liberalt som Berlin och New York och andra städer och tillåta att man tar med sig hojjen på all kollektivtrafik. De nya tunnelbanevagnar vi beställt för röda linjen är t.ex. gjorda för det.

Stockholms tillväxt kräver att vi ökar takten i bostadsbyggandet. Kraftigt. Just nu sker större delen av bostadsbyggandet i den centrala regionkärnan, i bandet runt innerstan, i Stockholm, Solna, Sundbyberg och västra Nacka. Och det är ju också här vi gör stora trafikinvesteringar, tunnelbanan till Nacka, Tvärbana Norr osv. Men om inte trängseln ska bli värre, om vi inte ska drabbas av en verklig trafikinfarkt så måste vi komma igång med expansionen i de yttre regionkärnorna. Från landstingets sida så har vi ett regionalt ansvar för att detta ska komma igång genom proaktiva trafikinvesteringar. Det är därför det är så viktigt att vi inte släpper taget om t.ex spårväg syd, mellan Älvsö-Skärholmen och Flemingsberg, och ser till att det verkligen blir spårväg och inte buss, det är därför det är viktigt att bygga ut den blå linjen till Barkarby och gärna också förlängningen av Roslagsbanan till Arlanda. Detta är ett område som vi måste arbeta vidare med, t.ex genom BRT-förbindelser mella regionkärnorna.

Det är lätt att rita streck på kartan och drömma om en framtid där det finns oändliga resemöjligheter och nya linjer. Det är betydligt svårare att ordna fram de tiotals och kanske hundratals miljarder för att betala för kalaset istället för att fantisera om att man kan använda pengar som inte finns. Egentligen är det det här som vi trafikpolitiker borde fokusera på, hur vi kan se till att få fram pengar till alla de investeringar som vi alla är överenskommelser behövs. Vi är öppna för alla goda förslag.
I dag satsar alliansen, både i landstinget och i regeringen, på investeringar i Stockholms kollektivtrafik som aldrig tidigare i historien.
Det som gör mig stolt är att vi, trots att vi blivit en kvarts miljon fler sedan alliansen fick majoritet i landstinget, har lyckats öka nöjdheten hos resenärerna och, som det ser ut, börjat bryta den negativa utvecklingen av kollektivtrafikandelen.
Det har skett genom att alltid ha resenären i fokus, att alltid fundera på hur vi får bäst värde för de pengar vi satsar. Det är därför t.ex. satsningen på att förlänga tvärbanan till Sickla och att satsa på att rusta upp Saltsjöbanan är så viktiga komplement till utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka. För att ge full effekt av denna stora och viktiga investering så studerar vi också att knyta ihop den med Grön linje och att bygga vidare tunnelbanan från Nacka Forum till Orminge. Bägge dessa åtgärder kommer att ge ytterligare stor effekt på trängseln i centrala Stockholm. Genom att satsa på många olika komponenter, många olika delar så skapar vi det bästa möjliga systemet, den bästa möjliga helheten.

Inga kommentarer: