torsdag 27 juni 2013

Till hälften rätt

Så har då nämndemannautredningen kommit med sitt förslag. Och man träffar rätt till 50%. Utredaren föreslår nämligen bl.a. att hälften av nämndemännen ska utses utan att de politiska partierna är inblandade. Vem som helst ska kunna vända sig till kommunen för att själv söka eller nominera. Det är ett förslag på rätt väg men borde varit 100% och en total bortkoppling av partierna. Jag har med uppbackning av Nacka FP motionerat och debatterat för att politiska partier inte har i domstolsväsendet att göra. Blir förslaget verklighet, så har åtminstone ett första steg tagits i rätt riktning.

Inga kommentarer: