tisdag 11 december 2012

Förläng Tvärbanan till Sickla köpkvarterBeslutet att bygga ut T-banan till Nacka Forum är en stor framgång för Alliansen med Folkpartiet i Nacka som främsta pådrivare. Men det dröjer minst tio år innan T-banans utbyggnad är slutförd. Under tiden krävs andra insatser för att värna om Nackas infrastruktur, som står inför flera stora utmaningar:

·         Slussens ombyggnad
·         Ny bro över Danvikstull för Saltsjöbanan
·         Kraftig befolkningstillväxt i Nacka och Värmdö.

Sammantaget kommer detta att leda till ännu fler bilar och ännu fullare SL-bussar och tåg. Enligt beräkningar kommer trafiksituationen att successivt förvärras fram till 2016 även utan att Slussen byggs om
För att i görligaste mån minska de negativa konsekvenserna av detta krävs olika åtgärder, bland annat fler infartsparkeringsplatser och fler direktbussar in till City. Men den snabbaste och mest verkningsfulla åtgärden är att avlasta Slussen genom att förlänga Tvärbanan från Hammarby fabriksväg i Hammarby sjöstad till Sickla Köpkvarter, som idag är Stockholms största handelsområde.
Det glädjer oss i Folkpartiet som har drivit frågan om Tvärbanans förlängning att nu även Stockholms landstings trafiknämnd insett allvaret och tänker börja planera för tvärbanans förlängning till Sickla. Det kommer att underlätta byggandet av nya Slussen och nya Danvikstullsbron oavsett när detta sker.

En förlängning av Tvärbanan till Sickla Köpkvarter tar ungefär två år och skulle medföra flera fördelar:
·         Byggplats Slussen undviks genom att många istället kan resa från Sickla Köpkvarter till Gullmarsplan och vidare både norrut och söderut. Resande till söder om Söder kan även fortsätta till Liljeholmen eller Årstaberg.
·         Boende i Hammarby Sjöstad slipper ta bilen till Sickla Köpkvarter.
·         Trafikbelastningen på Sickla Köpkvarter minskar.
·         Resande med Saltsjöbanan kan byta till Tvärbanan i Sickla.

Samtliga berörda markägare – Atrium Ljungberg Gruppen, Quality Hotell och Nacka kommun – är positiva till en sådan utbyggnad.
Därför kräver Folkpartiet i Nacka: Arbetet med att förlänga Tvärbanan till Sickla Köpkvarter måste påbörjas omedelbart!

1 kommentar:

urbanericsson sa...

Kungens Kurva är Skandinaviens största handelsområde. Och även Stockholms givetvis. Jag vet inte var ni fått er uppgift ifrån. Men lämna gärna en ref.