söndag 9 september 2012

Arbetsmarknadens åldersdiskriminering

DN Debatt skriver två HR-experter från PA Consulting Group om problemen med den spridda åldersdiskrimineringen på svensk arbetsmarknad. Av en undersökning omfattande arbetsgivare i 28 länder framgår, att Sverige placerar sig i botten, när det gäller att attrahera (menar man anställa?)och behålla äldre i arbetet. FP vill ha en lag mot åldersdiskriminering och det är ju bra. Men skulle den få någon verkan i ett land, där inte ett steg kan tas utan att personnummer med åtföljande åldersavslöjande utgör en persons identitet nästan mer än namnet? I det käcka ropet på avskaffad turordning i LAS måste de äldres situation också vägas in. En gång uppsagd efter 55 år och erbjudanden från nya arbetsgivare lyser med sin frånvaro. Först ändrad inställning gentemot äldre - sedan ändrad LAS!

Inga kommentarer: