måndag 17 september 2012

Betydelsen av personkryss

I DN igår uppmärksammades den bortglömda betydelsen av personval. Två nationalekonomer har studerat vad det betyder för den enskilda politikern på alla nivåer att ha personvalsiffror i ryggen. Slutsatsen de drar är att en personvald politiker lättare får betydelsefulla poster som nämndordförande o dyl. Jag tycker att man också alltför lite informerar om vad ett kryss innebär. Egentligen bör man alltid kryssa för den kandidat man vill se vald, även om personen står på s.k. valbar plats. Det finns ju ingen garanti för att inte någon längre ner samlar kryss och går förbi. Och omvänt, ta chansen att med kryss flytta upp någon du litar på. Så uppmaningen till alla väljare borde väl bli: Använd alltid ditt kryss! Även om du sätter det bredvid namnet som står överst.

Inga kommentarer: