onsdag 29 augusti 2012

Nattvandrarna

I senaste NVP finns en artikel om att nämnden avslår en motion som handlar om att inrätta en projekttjänst för Nattvandrarna. Jag gillar Nattvandrarna och deras verksamhet. Det föräldraengagemang som finns är viktigt både för barnen och för de vuxna. Men att man ska inrätta en projekttjänst är inte det som är rätt sätt att stödja verksamheten på. Nämnden ger idag bidrag till de nattvandrarföreningar som ansöker om bidrag. I den riksorganisation som finns för Nattvandrarna erbjuds föreningarna jackor, föreläsningar och utbildningar mm och det kostnadsfritt. Dessutom får nattvandrarna stöd i Nacka med Polarna Nacka.


Att nämnden ska inrätta en tjänst för Nattvandrarna är inte att använda våra skattemedel på rätt sätt. Det är viktigare att det pengarna går direkt till verksamheten och inte till administrationen.

Inga kommentarer: