måndag 27 augusti 2012

Bostäder

Det där med bostäder och byggande är inte enkelt. Att alla vill bo billigt och bra är ingen hemlighet. Och att det finns brist på bostäder borde också alla känna till vid det här laget.

På senaste social- och äldrenämnden godkändes en handlingsplan som rör behovet av nya bostäder i Nacka för framför allt äldre, människor med funktionshinder eller människor som av någon anledning har svårt att finna bostad mfl. Alla partier var positiva till planen. Hurra för det!

Nu får man ju hoppas att alla partier fullföljer besluten med detaljplaner i kommunfullmäktige. Men där vet jag att alla partier inte alltid är positiva till detaljplanerna. Trist eftersom det leder till fördröjningar eller att bygge inte blir av. Och de som drabbas är förstås de som behöver bostad.

Inga kommentarer: