söndag 26 augusti 2012

Klartecken för nya påfarten till Skurubron

Det är nu klart att den nya Björknäs-påfarten till Skurubron kan börja byggas. Detaljplanen, som överklagats till högsta instans, har vunnit laga kraft. Från Folkpartiet är vi positiva till att påfarten byggs för att skapa en säkrare trafikmiljö. Det har skett alltför många olyckor med den nuvarande påfarten. Olyckorna har också medfört att den enda förbindelsen med Stockholm haft stopp i trafiken och förseningar. I samband med beslutet gjorde SL en bussutredning, som räknade med en utökning av antalet motorvägsbussar. Från FP har vi också betonat att SL måste göra en del förändringar i linjesträckningen, så att det blir så nära som möjligt till bussen för dem som stiger på i Björknäs.

Inga kommentarer: