fredag 24 augusti 2012

Stollig moderatidé

Moderaterna föreslår att antalet platser på gymnasiets estetiska linjer ska begränsas. Skälet påstås vara att arbetsmarknaden inte kan svälja så stora tillskott av konstnärligt utbildade! Detta är en stollig idé tyvärr i linje med den ofta förekommande nedklassningen av humaniora och konst. Människan är inte bara en kugge i ett rationellt arbetsliv och gymnasieutbildning i estetiska ämnen är ingen yrkesutbildning (med undantag för Svenska Balettskolan). Däremot är det bra för den personliga utvecklingen att pröva på andra områden av intresse än teknik och naturvetenskap. I umgänget med andra europeer märks att Sverige inte prioriterar en allsidig bildning.

Inga kommentarer: