torsdag 23 augusti 2012

Rädda skärgården!

I veckan skriver 1:e vice ordförande i Nacka kommunfullmäktige, Lennart Adell Kind i Nacka Värmdö Posten om vikten av att låta Skärgårdsstiftelsen ta över Fortifikationsverkets mark, en nödvändighet för att kunna bevara natur- och kulturmark.

Inga kommentarer: