måndag 13 februari 2012

Datorn är lika självklar som pennan!

En bra artikel från Folkpartiets skolnätverk publicerades häromdagen på SvD Brännpunkt.

Datorn lika självklar för oss som pennan

Moderata ungdomsförbundet tror i sin iver att en läsplatta till varje elev kommer att lösa skolans problem (Brännpunkt 2/2). Vi i Folkpartiet vet att det inte är verktyget som lär eleverna att läsa utan bra lärare. Sedan kan verktyget vara penna och papper eller dator och läsplatta – allra helst en kombination av alla dessa.

Skolans allra mest centrala uppdrag är att lära alla barn att läsa och skriva. Människor med bristande läs- och skrivförmåga får färre valmöjligheter i vår allt mer komplexa, kommunikationsbaserade värld.

Metoder där datorn används som verktyg för att tidigt erövra språket används redan i dag i många av de kommunala skolor som folkpartistiska politiker ansvarar för. Det är inte bara en satsning på fler datorer i skolan, utan framförallt en satsning på att utveckla de pedagogiska metoderna. Inte minst för elever i behov av särskilt stöd har utvecklingen av digitala lärverktyg har varit till stor hjälp.

Tekniken kan göra det möjligt för fler att lyckas under den första tiden i skolan.
Om förstaklassarna kan använda verktyg som datorer eller läsplattor, som komplement, redan i språkinlärningsfasen kan de fokusera på att sätta ihop ord och att skriva en text, utan att hindras av att de inte kan forma bokstäver på pappret. Genom att skriva på datorn kan eleverna läsa varandras texter, vilket annars kan vara svårt när de skriver för hand. Det gör dem mer intresserade av att läsa, eftersom de gärna vill veta vad kompisen skrivit. Ingen behöver begränsas av sin motoriska förmåga. När skrivkoden har knäckts kan barnen enklare utveckla sin förmåga att skriva för hand. Papper, penna, padda och dator kompletterar varandra.

I Folkpartiets skola är datorn ett lika självklart redskap som pennan, oavsett vad Moderata ungdomsförbundet försöker ge sken av. Alla verktyg behövs för att ge alla barn en god grund att stå på när världen förändras.

MALIN DANIELSSON (FP)

kommunalråd Huddinge

ELISABETH GUNNARS (FP)

kommunalråd Österåker

KRISTINA KLEMPT (FP)

kommunalråd Upplands-Väsby

YVONNE STEIN (FP)

kommunalråd Upplands-Bro

RUNE NORDSTRÖM (FP)

kommunalråd Lidingö

EVA WITTBOM (FP)

ordförande Barn- och ungdomsnämnden Täby

CARINA KNORPP (FP)

vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden Sollentuna

ROSWITHA MELZER (FP)

vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden Vallentuna

MONICA BROHEDE TELLSTRÖM (FP)

vice ordförande Utbildningsnämnden Nacka

BARBRO VON AXELSON (FP)

vice ordförande Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Täby

LARS GRANATH (FP)

vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden Solna

LEIF LANKE (FP)

vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden Tyresö

MOA RASMUSSON (FP)

ledamot Utbildningsnämnden Botkyrka

GUNNEL ORSELIUS-DAHL (FP)

gruppledare Vallentuna

MATS SILJEBRAND (FP)

gruppledare Södertälje

PETER OLEVIK-DUNDER (FP)

gruppledare Haninge

NIKOLETTA JOZSA (FP)

vice gruppledare Järfälla

Inga kommentarer: