onsdag 8 februari 2012

Fler i arbete!

Det är ju roligt att arbeta. Dessutom mår man bättre om man arbetar. Allt för många som inte arbetar vill så gärna ha ett arbete att gå till. Allt färre ska försörja allt fler och då måste fler arbeta. I alla fall om man vill ha den välfärd vi har idag.
Häromdagen har Sollentuna kommun kommit med ett förslag om ungdomslöner och igår kom Reinfeldt med ett uttalande om rätten till att arbeta till 75 års ålder.
Förslaget från Sollentuna handlar om att ungdomar under 25 år får chansen att få en anställning med 75% av lägstalönen i kommunen. Samtidigt får ungdomen handledning och viss utbildning. En bra inkörsport till arbetslivet. Dessutom underlättar det inträdet till trygghetssystemen såsom sjukförsäkringen och arbetslöshetskassan.
Att även äldre ska kunna få rätten till att arbeta längre upp i åldrarna är jag också positiv till. Det finns ju redan idag många som både vill och kan arbeta men som inte får pga ålder. Jag förstår inte de som kritiserar Reinfeldts uttalande. Visst är det många som inte kan arbeta längre men då är det ju ännu viktigare att genomföra reformen. Fler som arbetar ger mer skatteintäkter och därmed finns det resurser till de som inte kan arbeta.

Inga kommentarer: