måndag 27 februari 2012

Bemanning i äldrevården

Nu är diskussionerna igång igen om bemanningen i äldreomsorgen, denna gång i riksdagen. Det är bra med diskussioner om det här men jag skulle hellre vilja att man diskuterar innehållet i omsorgen och inte hur många personer som behövs för en bra omsorg. Att oppositionen har det som en stor fråga är jag heller inte förvånad över eftersom oppositionen även driver denna fråga i Nacka kommunfullmäktige.

Visst är det bra att det finns personal men att det ska vara enda lösningen till att få en bättre omsorg tror jag inte på. Det finns många andra faktorer som gör att omsorgen blir bra. Utbildad personal, verksamhet både på boendet och i närområdet, möjlighet till utevistelse, lugn och ro och annat som man som brukare behöver och vill ha. Brukarna har olika behov och hur ska man kunna göra en bedömning av antalet personer som arbetar utifrån brukarnas behov? Några brukare vill ha mer sällskap och aktiviteter än andra. De har ofta också olika behov utifrån sjukdomar, rörelsehinder mm.

I Nacka finns det regler och villkor för anordnarna som de ska följa för att brukarna ska få den omsorg de har rätt till. Anordnarna är bäst på att styra och leda verksamheten och ska också få göra det. Jag som politiker ska se till att anordnarna följer avtalet. Är det så att anordnarna hellre vill satsa på personal så har jag inget emot det. Är det så att man hellre vill satsa på något annat så kan jag ju inte heller ha något emot det. Det fungerar ju uppenbarligen bra i Nacka eftersom nöjdhetsgraden är hög från både brukare och anhöriga.

Jag hoppas verkligen inte att det kommer bemanningsregler. Se till att brukarna får det de har rätt till.

Inga kommentarer: