söndag 25 september 2011

Tennishallen vid Långsjön byggs inte ut

Ett planärende som engagerat många kringboende i Saltsjö-Duvnäs är ansökan från Tennisklubben i Saltsjö-Duvnäs att få bygga ut sin hall vid Långsjön. Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden beslutade i onsdags att detta inte är lämpligt och att sådan planering inte ska startas. Nämnden anser att de smala vägarna och trafiksituationen inte är anpassade till verksamhet i en större tennishall och att de öppna ytorna kring tennishallen är värdefulla att bevara. Dessutom behöver förskolan bredvid tennishallen på sikt byggas ut.

Inga kommentarer: