fredag 23 september 2011

Rösträtten

Nu i september månad är det 90 år sedan kvinnliga rösträtten infördes i Sverige. Redan i slutet av 1800-talet har liberaler och frisinnade propagerat för att kvinnor ska ha rösträtt men det tog tid innan beslutet fattades. Till slut fick kvinnorna gå till valurnorna första gången 1921.

Det finns dessvärre länder i världen idag där rösträtten inte är självklar. I vissa länder finns det rösträtt men den är begränsad. Att kunna få välja vilka som ska vara i beslutande organ är viktigt. Minst lika viktigt är också att kunna välja bort. Demokratiunderskott hör väldigt ofta ihop med svält, krig och annat elände. Demokrati och rösträtt är viktigt för en positiv utveckling av människors välstånd.

Att vi har den här förmånen i Sverige och i många andra länder är något vi ska ta tillvara. Att det finns de som inte ens går till valurnorna tycker jag är nonchalant.

Inga kommentarer: