onsdag 21 september 2011

Förläng tvärbanan!Spårväg till Sickla NU!

När ombyggnaden av Slussen sätter igång och bygget av den nya terminalen för Nacka-Värmdötrafiken också startar, kommer resenärerna från Nacka och Värmdö under många år – upp till sju år - förvisas till tillfällig terminal på Stadsgårdskajen. Saltsjöbanan kommer troligen ha Sickla Station som slutstation med byte till buss mot Slussen.

Det brådskar att hitta alternativa vägar för tåg- och bussresenärer från Nacka och Värmdö under ombyggnadstiden!

Ett sådant alternativ, som dessutom kan genomföras relativt snabbt, vore att förlänga Tvärbanan från Sickla Udde till Sickla Station. Huvudsyftet är att skapa en alternativ angöringspunkt för Slussen i Stockholm. Ombyggnaden av Slussen kommer under många år att förlänga restiderna för resande in mot Stockholm

Tanken att förlänga Tvärbanan till Sickla för att möjliggöra omstigning med bussar och Saltsjöbanan är inte ny. Den fanns redan vid planeringen av Tvärbanan i början av 1990-talet men har inte fullföljts. Utredningsarbetet har i stället inriktats på dra fram Tvärbanan till Slussen kopplat till en upprustning av Saltsjöbanan. Kostnaderna för Danvikslösen-projektet har dock visat sig bli betydligt dyrare än beräknat och medfört att projektet gång på gång skjutits på framtiden.

Folkpartiet i Nacka tycker det är självklart att en förlängning av Tvärbanan till Sickla skall byggas snarast möjligt.

En förlängning av tvärbanan från nuvarande slutpunkten i Sickla udde till Sickla köpkvarter skulle också innebära att såväl trafikanter på Saltsjöbanan som från övriga Nacka fick en permanent möjlighet att medTvärbanan nå T-banan vid Gullmarsplan/Globenområdet och Liljeholmen och pendeltågen vid Årstaberg utan att passera Danviks kanal och utan att behöva trängas vid Slussen.


Stefan Saläng, kommunalråd (FP)
Gunilla Grudevall-Steen, ordf Tekniska Nämnden (FP)
Bo Hjertstrand, ers Tekniska Nämnden (FP)
Bjarne Hanson, ledamot Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden (FP)

1 kommentar:

Anonym sa...

+1
Går den där sträckan varje dag.