måndag 26 september 2011

Folkpartiet vill ha mer RUT och ROT!

Kvinnors obetalda hushållsarbete har minskat med en timme om dagen, enligt en ny studie. Det innebär många fler timmar om året som kan ägnas åt annat, t.ex. arbete, nöjen eller tid med barnen.

Vi vill fortsätta den här utvecklingen. Ett sätt att öka möjligheterna till avlastning är rut-avdraget för hushållsnära tjänster. Dessutom stimulerar det företagande och jobb i en kvinnodominerad sektor.

I dag kombineras avdragen för rot och rut i det så kallade hus-avdraget. Maximalt hus-avdrag är 50 000 kronor per person. Det år som en familj planerar att göra en renovering tenderar avdraget att främst användas för olika typer av reparations- och tillbyggnadsarbeten då rot-arbeten ofta är mer kostsamma än rut-arbeten. I dessa fall uppstår inte den önskade avlastningen från hemarbete som framför allt skulle komma många kvinnor till del.

Nu föreslår Folkpartiets partistyrelse till landsmötet att avdragen bör separeras. Samtidigt är det rimligt att höja nivån så att både rut-avdraget och rot-avdraget var för sig kan uppgå till 50 000 kronor per år och person. Ett hushåll med två vuxna skulle alltså ha möjlighet att få totalt 200 000 kronor i avdrag vid fullt utnyttjande av både rot- och rut-tjänster.

Hushållsnära tjänster kommer att efterfrågas i allt högre utsträckning i framtiden, och till fler och fler olika typer av tjänster. Vi bejakar en utveckling som underlättar för familjer i vardagen.

Inga kommentarer: