torsdag 8 september 2011

Bra företagsklimat i Nacka

Idag har Nacka fått kvitto på att många fler företag skulle trivas med en etablering i kommunen. Sveriges kommuner och landsting har mätt hur nöjda företagen är i sina olika kommuner. Salem är bäst i Storstockholmsområdet med 81% nöjda företagare, men Nacka är sedan den kommun i länet som placerar sig bäst - plats 11 med 73% nöjda! Svarsfrekvensen för Nackas del var 67%, så det får anses vara ett resultat man kan lita på.

Brandtillsyn, miljö- och hälsoskydd och ansökningar om serveringstillstånd har 73-74% nöjda företagare medan bygglovhantering har 67% nöjda företagare. Varje rubrik innehåller komponenter som effektivitet, bemötande, rättssäkerhet o. dyl.

Goda nyheter, men samtidigt tur att infrastruktur inte är en kommunal angelägenhet. I så fall hade vi nog tyvärr sett ett annat resultat!

Inga kommentarer: