söndag 29 maj 2011

Sex nyanser av osanning 1

Nacka kommunfullmäktige fattade beslutade nyligen att bygga Kvarnholmsbron och vägförbindelsen genom Ryssbergens unika urskog. Det här är ett beslut som är kontroversiellt av flera orsaker;
 • Kostnaden för projektet, och det faktum att Nacka kommun tar hela risken och alla fördyringar, sänker Nacka kommuns ekonomi och tvingar fram nerskärningar i skolor, barnomsorg, äldreomsorg, bibliotek m.m.
 • Förbindelsen försämrar trafiksituationen för stora delar av Nackas befolkning, och leder till mer buller och avgaser.
 • Den ödelägger en av stockholmsregionens mest värdefulla och opåverkade skogar, Ryssbergen. Ett naturmord.

De som arbetar för förbindelsen har säkert sina skäl, men det är uppenbart att de inte vill redovisa de öppet, eftersom de argument som man framför i debatten är så falska och lätta att genomskåda att man rimligen inte själv kan tro på dem. Jag har därför valt att granska de sex huvudargument som förespråkarna för fram.

 1. Det finns bara en väg till Kvarnholmen och man kan inte, av säkerhetsskäl, bygga om det inte finns två vägar.

Tanken är att om en större olycka, t.ex. en terroristattack, spärrar en av vägarna så ska ändå brandkår och ambulans komma fram om det inträffar ännu en olycka. Det låter ju bra om det inte var för två saker, det finns fler än en väg till Kvarnholmen även utan en ny bro. Och en stor del av alla andra Nackabor och Stockholmare har idag bara en väg.

Tänk om de som stödde Kvarnholmsförbindelsen hade brytt sig om att titta på en karta innan de framfört detta argument, eller kanske t.o.m. besökt området.
Till västra Sicklaön finns det,
från resten av världen, tre vägförbindelser (och dessutom en 3,5 m bred cykelväg) som räddningstjänsten kan använda.Mellan västra Sicklaön och Kvarnholmen finns det två vägar som går att köra idag. När sundet grävs upp och Kvarnholmen blir en ö, så kommer det att finns två broar, varav en dubbel, mellan västra Sicklaön och Kvarnholmen.Platser som idag bara har en vägförbindelse:
 • Henriksdalsberget
 • Saltsjöbaden
 • Älgö
 • Alphyddan
 • Vaxholm
 • Lidingö
 • Ingarö
 • Värmdölandet
 • Rejmersholme
 • Ekerö
 • ...
Se NVP

Inga kommentarer: