måndag 20 juni 2011

Internationella flyktingdagen

En viktig dag som är värd att uppmärksammas men inte firas. Det är sorgligt att det idag finns människor som måste fly för att överleva. Ca 43 miljoner människor lever idag som flyktingar varav en liten rännil kommer till Europa och till det trygga Sverige. De allra flesta flyktingarna kanske lyckas ta sig vidare till grannlandet som dessvärre också är drabbat av konflikter, hungersnöd mm. De flyktingar som nu lyckas ta sig till Sverige borde få en fristad i Sverige.

Nacka tar sitt ansvar och det tycker jag vi ska fortsätta med. Nyligen har ett boende för ensamkommande flyktingpojkar öppnats i Torehäll. De pojkarna får nu möjlighet till ett bättre liv.

Åk gärna till Stockholms centralstation som idag med anledning av flyktingdagen har förvandlats till ett flyktingläger.

Inga kommentarer: