onsdag 25 maj 2011

Ryssbergen *???? † 23/5 2011

Bild från vikdalen.se


Dagens bloggpost har en sorgrand. I går kväll beslutade sosse-moderat majoriteten i Nacka kommunfullmäktige att bygga Kvarnholmsbron och förbindelsen genom Ryssbergens unika urskog.

Byggandet av Kvarnholmsbron och vägförbindelsen genom Ryssbergen medför stora och oersättliga skador, inte bara på en unik urskog, utan också på kommunens ekonomi och framkomligheten i centrala och västra Nacka.

Nackas invånare kommer framöver att få betydligt mindre för sina skattepengar. Det handlar inte bara om de 200 miljoner, som projektets skattefinansierade del är beräknad att kosta, utan också om det faktum att kommunen tvingas stå för all risk och alla fördyringar i projektet. Vi vet alltså inte hur många hundratals miljoner som kommer att tas från Nackas barnomsorg, skolor, äldreomsorg och bibliotek för att finansiera ett bygge som inte på något sätt bidrar till en bättre trafiksituation för nuvarande eller framtida nackabor.

Den föreslagna trafiklösningen innebär att trafiken från och till Kvarnholmen leds förbi skol- och idrottsområdet, med alla de barn och ungdomar som vistas där, till den redan idag kraftigt överbelastade rondellen på Vikdalsvägen. Därifrån ska sedan bilarna antingen köra österut via Forum och Skvaltan, med alla sina köer, eller mot Södra Länken via Järlaleden, där invånarna redan protesterar mot trafikbelastningen. Tveklöst kommer den nya ”trafiklösningen” att kraftigt försämra framkomligheten, liksom öka buller och luftföroreningar i centrala Nacka.

Den främsta användningen av bron kommer att bli som smitväg förbi proppen i Kaffebacken för alla bilister från östra Nacka och Värmdö som ska in till stan. Vi kommer alltså att dessutom få en försämrad framkomlighet, och mer buller och avgaser längs Kvarnholmsvägen.

Vår främsta invändning mot projektet handlar dock om ödeläggelsen av naturmiljön i Ryssbergen. Ryssbergen är något så unikt som en skog som varit i stort orörd sedan mycket lång tid. Så gott som hela området är förklarat som nyckelbiotop, den högsta skyddsklassen, av Skogsstyrelsen. Det finns t.ex. tallar som är 500 år gamla, massor av lågor och torrakor, samt många rödlistade arter. Delar av förbindelsen genom Ryssbergen kommer att anläggas genom att ett schakt sprängs och sedan fylls igenom, detta tillsammans med tunnelmynningarna och avgastornet kommer att ha en stor negativ påverkan på skogen och hela naturupplevelsen. Till detta kommer att ett av Nackas tystaste områden kommer att bli bullerstört, ett öde som Ryssbergen kommer att dela med hela området runt Svindersviken och det i dag idylliska villaområdet Vikdalen.

Ett typiskt exempel på hur illa underbyggt beslutet är ett av förespråkarnas viktigaste argument, nämligen att bron skulle minska klimatpåverkan. Ett påstående som inte bara förefaller att vara ytterst osannolikt, det underbyggs inte av några som helst fakta.

För att inte skapa onödiga motsättningar mellan ”miljövänner” och ”miljöfiender” så föreslog vi en återremiss, helt enkelt för att se till att ett beslut med så stora konsekvenser får ett adekvat beslutsunderlag, i linje med vad t.ex. riksdagen har beslutat i form av fyrstegsmodellen eller miljöbalkens krav på att utreda alternativ.

Tyvärr vägrar majoriteten, i form av socialdemokrater och moderater, att överhuvudtaget utreda alternativen eller ens få fram ett tillräckligt beslutsunderlag.

De som blir lidande av detta är både miljön och framtidens Nackabor.

Se också vikdalen.se och NVP

1 kommentar:

PERNILLA sa...

Det som skrämmer mycket med beslutet är att det inte är en hel plan utan en delplan. Vad händer om Trafikverket säger nej till anslutning till Värmdöleden? Då kommer all trafik och avgaser att drabba skol- och idrottsområdet vid Järlahöjden.