tisdag 4 januari 2011

Kultur - profilfråga för FP

Utbildning från förskola till forskning är numera etablerat som FP-politik i Sverige. Former och förutsättningar för framgångsrik utbildning har präglat reformerna hittills. Men utbildningens mål är inte bara att göra människan till en fungerande ekonomisk varelse i samhället. Det innehållsmässiga målet är att vidga vyer, tillfredsställa den naturliga nyfikenheten och längtan efter kunskap.

Gränsande till utbildningsområdet ligger engagemanget för kulturen, som det tycks naturligt att FP ännu tydligare gör till profilfråga. Kulturen ger människan möjlighet till utveckling genom nya upplevelser, insikt i egna och andras känslor och inte minst glädje och avkoppling.

Ett positivt initiativ tas idag av Christer Nylander och Madeleine Sjöstedt i dagens DN i deras gemensamma artikel om behovet av nytt operahus i Stockholm.

Inga kommentarer: