lördag 8 januari 2011

Ideella organisationer?

Många tar sig tid att arbeta med ideellt arbete i olika organisationer enligt Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS. Jag över övertygad om att ideellt arbete är ett måste i framtiden också. Nacka kommun stöder idag ekonomiskt ett antal organisationer för att underlätta deras arbete. Bidrag ska betalas ut till bland annat Länkarna, Föräldraföreningen mot Narkotika, Brottsofferjouren, Nattvandrarna, Kvinnojouren i Nacka och Värmdö samt Bris.

Det finns fördelar med ideellt arbete. Dels engagerar det människor att stötta andra och dels får de som behöver lite mer krydda på tillvaron. De som arbetar i organisationerna har oftast egna erfarenheter och kan därför stötta på sitt sätt. Alla vinner på det!

Om fler föreningar startar och vill arbeta med något är jag inte främmande för att de ska få ekonomiskt stöd. Det kräver dock att man har en styrelse och planer för vad man vill göra.

I framtiden är det förmodligen mer viktigt med ideella organisationer. Vi som lever idag är mer aktiva och kommer också att vilja vara det även när vi blir äldre. Då tror jag att många ideella organisationer är ett bra stöd. Men det får inte bli så att de tar över den verksamhet kommun och landsting ansvarar för.

Inga kommentarer: