fredag 17 september 2010

Solklart om sjukförsäkring

Sjukförsäkringar är något som det pratas mycket om i valrörelsen just nu. Därför är det skönt med tydliga besked, och här kommer just ett sådant från Folkpartiet via vår partisekreterare Erik Ullenhag:

Den som är för sjuk för att arbeta ska ha en god sjukersättning eller förtidspension. Efter två och ett halvt års sjukskrivning görs en prövning under tre månader om det finns arbetsförmåga. Om någon då bedöms sakna förmåga att arbeta går hon eller han därefter tillbaka i sjukskrivning eller förtidspension. Under de tre månaderna får man ersättning på a-kassenivå.

Anledningen till att Alliansregeringen lagt om sjukförsäkringen är att vi var i en situation då människor stängdes ute från möjligheten att komma tillbaka genom långa sjukskrivningar och slentrianmässiga förtidspensioneringar. Världens friskaste folk var bland världens mest sjukskrivna och människor hamnade allt längre från arbetsmarknaden. Numera satsas på tidig rehabilitering och hjälp för dem som kan att komma tillbaka i arbete.

När större reformer genomförs kan självklart människor komma i kläm och drabbas av kantigheter i systemet. Det beklagar vi och det har därför gjorts förändringar av regelverket efter hand.


1 kommentar:

Björn sa...

Sanningen om alliansens utförsäkring


Redan efter 90 dagars sjukskrivning måste arbetsgivare pröva omplaceringsmöjlighet.

Kommentar: Efter som de flesta arbetsgivare inte har en fungerande rehabiliteringsplan så hoppar många över detta.

När någon har varit sjuk i 180 dagar ska personens arbetsförmåga prövas i förhållande till allt reguljärt arbete på arbetsmarknaden.

Kommentera: 9 av 10 får sin sjukpenning indragen på grund av kraven är mycket hårda Krävs mycket låg restarbetsförmåga eller att läkaren kan garantera full arbetsförmåga inom 1 år. (Konkret är det att bara gå ner till arbetsförmedlingen och bli arbetsökande om du inte kan arbeta fullt på din nuvarande arbetsplats. Ersättningen blir Akassa om du nu har denna försäkring. annars får du cirka 7000 kr/månaden brutto.)

Efter ett års sjukskrivning tar som huvudregel sjukpenningen slut.

Denna regeln gäller mycket svårt sjuka eller skadade

Den som varit sjuk i minst 90 dagar har rätt att vara ledig för att pröva annat arbete hos annan arbetsgivare.

Kommentera : Denna regel tillämpas i stort sätt aldrig

Tidsbegränsade sjukersättningen avskaffas

Kommentar: ungefär rör det sig om mellan 50-70000 som kommer konkret att bli utförsäkrat trots svår diagnos (Man kolla bara restarbetsförmågan och inget annat)

Ersättningen för det flesta här blir socialen ifall det inte har a-kassa

Sammanställning så är det inte försäkringskassans fel utan systemet som

alliansen införde, med att konkret tidsbegränsa allas rätt till sjukpenning