söndag 5 september 2010

Morgondagens kollektivtrafik

Två veckor före valdagen har jag ägnat söndagen åt att titta närmare på framtidens kollektivtrafik. Närmast i tiden ligger nog utveckling av båtbussar dvs. pendelbåtar till och från stan. Under hösten fungerar på prov en utmärkt pendelbåt från Nacka strand och till Lidingö, Djurgården, Finnboda hamn, Saltsjökvarn för att slutligen lägga till vid Nybroplan och därifrån vända tillbaka. På helger går båten inte till Lidingö utan i stället till Blockhusudden. Och det var ju rena önskedrömmen att susa över vattnet på några minuter från Nacka strand till Blockhusudden, en sträcka som landvägen ju tar en oändlig tid! Se till att nyttja denna båt,Ballerina, under prövotiden, så att trafiken permanentas. Alla med SL-kort åker gratis, medan övriga får betala. SL-remsa gäller inte.

Lite längre fram i tiden ligger utbyggnad av spårbilar. Under några dagar har man kunnat titta lite närmare på en spårbil på Coop på Värmdö marknad. Hur spårbilar fungerar är svårt att föreställa sig utan att ha sett dem. Men tänk dig en egen kupé/taxi för 3-6 personer, som går på enkelspårig räls 4-5 m ovan marken till den station du beställer. Alla stationer ligger på sidospår, så du kör enkelt förbi spårbilar beställda till andra stationer.

Båda dessa kollektivalternativ har vi i FP Nacka visat stort intresse för i vår valplattform.

Här tidtabellen till Ballerina-båten

Här artikel om spårbilar .
Inga kommentarer: