fredag 3 september 2010

Båda sidor har rätt

I valdebatterna återkommer ofta frågorna om jobben och arbetslösheten. Siffror nämns hit och dit. Blåa företrädare säger att de som jobbar blir fler, medan röda företrädare säger att fler än tidigare är arbetslösa. Diskussionen är egentligen meningslös, eftersom båda har rätt. Detta faktum tycks sedan vara omöjligt att förklara begripligt.

Här kommer ett nytt försök: Vi föreställer oss att antalet arbetsföra personer förra året var 48 personer och att 47 av dem jobbade, medan 1 person var arbetslös.

I år har ytterligare 1 person blivit frisk och 1 annan person har avslutat studierna. Antalet arbetsföra har då ökat med dessa 2 personer till 50 personer. Av dessa 50 personer har i år 48 personer jobb dvs 1 mer än förra året, medan 2 personer dvs 1 mer än förra året är utan jobb.

Hela förklaringen är att antalet arbetsföra har ökat och det är ju också en bra sak. Exemplet ovan ska räknas upp till de ca 5 milj arbetsföra som Sverige består av.

Inga kommentarer: