måndag 6 september 2010

Ska du begå brott, gör det fort!

Statsministern har idag yttrat kloka ord på straffrättens område. Han vill minska den s.k. straffrabatten. Hittills fungerar det så att om en person inom loppet av ganska kort tid begår flera brott t.ex. olaga hot, misshandel och rån, så blir alla brotten utredda och åtal väckt vid samma rättegång. Om personen då döms skyldig till alla brotten, så får han ett straff, som blir summan av straffet för det grövsta brottet + halva straffet för vardera av de två övriga. Vilken signal, som det så populärt heter, ger det? Begå tre brott, få straff för två. Det tredje bjuder samhället på!

Begår man däremot brotten med så långa mellanrum att rättvisan hunnit ha sin gång, innan nästa brott begås, då får man vackert ta sitt straff utan rabatt, snarare motsatsen, om det handlar om återfall i grova brott.

Hur har något så knasigt kunnat passera riksdagen?

Inga kommentarer: