torsdag 12 augusti 2010

Vad tycker man om Järla sjö?

Vad tycker man om en ny reningsbassäng i Järla sjö? Vi sökte ta reda på detta genom att knacka på hos de som bor kring sjön i torsdags. Vi fick möjlighet till en hel del samtal, frågor och svar under en sen men solig eftermiddag.

Frågan om just en ny reningsbassäng kan tyckas vara ganska lokal. Men det är en fråga som rör och berör. Att en intressegrupp har startats är ett tecken på detta.

Frågan var också en intressant övning för våra nya valombudsmän som kommer att vara verksamma under valrörelsen. Självklart är det de som syns på bilden här nedan. De fick prova på att knacka på dörr kring Järla sjö och träffa väljare. Samtidigt var det en övning i att föra ett demokratiskt samtal. Övningen var (förhoppningsvis) uppskattad, oavsett på vilken sida tröskeln som man stod på. Ett antal intressanta intryck fick vi med oss. Och vi fick även veta vad väljarna tycker i frågan om Järla sjö.

Vad tycker vi då själva? Här kan du läsa vad vi själva tycker i den folder som vi delade ut i torsdags.

Nej till reningsbassäng i Kyrkviken!


Folkpartiet är emot kommunens planer på att anlägga en reningsbassäng för förorenat dagvatten från handelsområdet i Sickla. Våra skäl är följande:


• Vi vill behålla Kyrkvikens vackra och uppskattade vattenspegel orörd.

• Förorenat dagvatten från Sickla köpkvarter ska renas så nära källan som möjligt.

• Vi värnar om vattenkvaliteten i Järlasjön för bad, fiske och rekreation.


Folkpartiet kommer aktivt verka för ytterligare åtgärder som avlastar Järlasjön från tillrinnande näringsrikt vatten uppströms och förorenat dagvatten oavsett varifrån det kommer


Detta är vad vi tycker. Vad tycker du?

Inga kommentarer: