torsdag 5 augusti 2010

Lite kvinnohistoria

På Säfstaholms slott nära Vingåker kan man just nu ägna flera timmar åt en fin utställning ägnad kvinnliga svenska målare från perioden 1910-2010, men också åt en mindre utställning rörande framväxten av kvinnans rättigheter i samhället. De flesta milstolparnas årtal känns igen, men nytt för mig var att det dröjde till 1950 innan båda föräldrarna blev förmyndare för sina barn (vem av dem, som var det dessförinnan är inte svårt att gissa) och först året därpå fick kvinnan bli ensam förmyndare för barnen, om mannen dog! Jag har aldrig förr vetat att sådana gamla regler fortfarande gällde under mina första levnadsår.

Inga kommentarer: