tisdag 20 juli 2010

Så gör man EU impopulärt i Sverige

Penningtvätt är ett problem, som EU vällovligt har försökt skapa regler för att motverka. Redan 2005 kom man överens om ett direktiv, som beskrev hur bl.a. banker skulle behandla större penningtransaktioner, så att penningtvätt skulle försvåras. Direktivet innehåller t.ex. att banken ska ställa frågor till en kund, som vill sätta in en större summa pengar. Legitimation ska krävas, om banken inte redan känner kunden.

Förra året hade direktivet kommit så långt att det omvandlades till svensk lag med samma innehåll som direktivet. Såväl direktivet som den svenska lagen har en beloppsgräns för att bestämmelserna ska gälla. Om inga särskilda misstankar finns mot kunden, ska reglerna om frågor och legitimation gälla bara för belopp motsvarande 15000 euro (SEK ca 150000) eller mer.

När svensk byråkrati (Bankföreningen i detta fall) sedan omsatte reglerna i praktisk handling, då strök man minimigränsen 15000 euro i sitt faktablad till bankerna! Resultatet blir att minsta insättning av några tusenlappar på eget konto förhindras, om du inte dels har giltigt leg, dels nöjaktigt kan redogöra för varifrån pengarna kommer mm. Bankernas inträngande frågor är lite olika men garanterat retar de flertalet kunder, som bara tänkt sätta in småsummor.

Detta orimliga förfarande skylls sedan på EU! Vi i FP, som predikar EUs välsignelser, får göra det för döva öron, när det vi retar oss på i vardagen felaktigt förses med EU-stämpel.

Inga kommentarer: