torsdag 15 juli 2010

1984 på Skurubron


Ibland känner man statens iskalla välvilja flåsandes i nacken. Jag läste i NVP 2010-07-13 om Trafikverkets s.k. Mobility management projekt, där man försöker minska köerna på Skurubron genom att få fler att cykla och åka kollektivt. Det är jättebra. Om fler använder andra transportsätt än bilen gör vi nytta inte bara för miljön och hälsan, vi kan också spara miljarder i minskade infrastrukturinvesteringar.Det var dock några saker i artikeln som fick mig att börja kallsvettas mitt i hettan. Som en del i projektet har man fotograferat registreringsskyltar på Skurubron, och sen har man kartlagt 10 000 bilister som använder bilen alltför ofta enligt Trafikverket. Denna grupp tänker man kontakta och göra hembesök hos i syfte att få dem att ändra sina vanor. Uppriktigt sagt, om jag hade fått ett samtal från Trafikverket där de berättar att de registrerat mina resor och vill komma hem till mig för att få mig att ändra mig, ja då skulle jag bli fruktansvärt arg. Vi inser alla att det vore bättre om fler cyklade och åkte kollektivt, men det kan aldrig tas till intäkt för att skapa ett kontrollsamhälle, i all sin välvilja. De som väljer att köra bil kan göra det av nödvändighet, tidsbrist, slöhet eller gammal vana, men det är deras val. Om vi vill ändra detta mönster, för allas vårt bästa, så se till att göra alternativen attraktivare, bygg riktiga cykelvägar, förbättra busstrafiken och bytespunkterna, och, framför allt, bygg ut blå linjen till Orminge!
Se också NVP,
Per Nyman har reagerat, liksom Fredrik Sneibjerg och Hans Åberg.

1 kommentar:

Anonym sa...

Men usch då, bor också i Nacka o läste mest rubriken och reagerade inte nämnvärt mer än över ordet hembesök. (alla skall ju komma på hembesök numera partier etc, etc)

Detta NU n'är jag läser är ju kränkande!'
Hittar inte ord men vill ändå skriva en kommentar...'
/bilköranade Nackakommnuninvånare