söndag 11 juli 2010

Ministeroffret är verkställt

Så står man då i Almedalen i TV-programmet Debatt och är överens om att årets valkampanj sannolikt blir smutsig. Och vad händer kort därefter! Aftonbladets Lena Mellin överträffar all hittills upplevd s.k. valdramaturgi med sin anonymt berättade historia om Littorins påstådda sexköp. Därmed försätts den utpekade Littorin i en totalt ohållbar situation. Polisutredning är utesluten, då det påstådda brottet är preskriberat. Uppgiftslämnande kvinna, som tror sig ha känt igen Littorin i TV, har anonymitetsskydd. Littorin själv säger att han inte är skyldig. Om han vidhåller sin oskuld, återstår för honom att stämma Aftonbladet. Men domen i en sådan rättssak kommer inte förrän långt efter valet och de aktuella formuleringarna i Aftonbladet är noga avvägda. Borde vara "end of story"! Det kommande valet borde vara viktigare nu med snart bara två månader kvar. Ministeroffret är redan verkställt.

Inga kommentarer: