torsdag 17 juni 2010

Hurra för Skuruparken!

Nu får även Nacka sin egen nationalstadspark. Skuruparken är det område som kommer att bli den nya nationalstadsparken. Det tog sju år att komma till beslut.

Att Skuruparken blir nationalstadspark innebär att den återställs till sin ursprungliga karaktär som engelsk park, så som den en gång såg ut när den anlades i 1700-talet av arkitekten Fredrik Magnus Piper. Under åren har dock Skuruparken förfallit. Det har talats om att göra om den till bostadsrätter och seniorboende av området. Att så inte blir fallet beror på att många har engagerat sig. En av de många som varit med och drivit frågan är aktionsgruppen ”Rädda Skuruparken”, med ordförande Gunnila Ingmar i spetsen.

-Jag är oerhört tacksam för allt arbete som gruppen lagt ned på att göra Skuruparken till naturreservat. Utan ert arbete i aktionsgruppen hade vi aldrig stått här så nära ett beslut, sade Lennart Nilsson (fp), vice ordförande i Miljö och Stadsbyggnadsnämnden inför sammanträdet då beslutet om parken togs. Han vände sig särskilt då till Gunilla Ingmar.

Sedan tidigare har Stockholm en nationalstadspark. Nämndbeslutet i tisdags innebär att även Nacka nu får en egen park.

1 kommentar:

jerker söderlind sa...

Detta är en god orsak till att inte rösta på fp i nacka. Om de som "räddat" parken hade levt för hundra år sedan hade de troligen även "räddat" Saltsjö-Duvnäs och Storängen från bebyggelse. en mer framåtsyftande strategi hade varit att stycka marken och sälja den till de som idag har/har haft somarstugor där. Då hade Nacka kunnat visa at man kan bygga trevliga och varierade stadsdelar även idag. dvs inte som de nya förskräckliga kartongerna som ligger intill Saltsjöbadens Hotell.
Jerker Söderlind
Boende i Duvnäs.