tisdag 15 juni 2010

Tavaritj Nacka moderater

Nackas bredbandsutbyggnad är eftersatt. FP har hela mandatperioden kämpat för att åtgärda detta. Viljan att åstadkomma hos våra Alliansbröder saknas tyvärr.

Folkpartiet vill accelerera bredbandsutbyggnaden, men vill samtidigt garantera medborgarnas valfrihet, och konkurrens på marknaden.

Folkpartiet inser att nedgrävda fiberrör är naturliga monopol, precis som SLs tunnelbanespår, Stockholms fjärrvärmenät, Luftfartsverkets flygplatser, trafikverkets vägar, kommunens vattenledningar, mm.

Dessa tillgångar kan rimligen inte dupliceras, och den som därför kontrollerar dessa tillgångar kan därför ta ut nästan vilket pris som helst. Medborgaren måste ändå köpa, vilket innebär att medborgaren kan utnyttjas ekonomiskt. Plånboken och valfriheten är i fara.

Därför är det rimligt att sådana naturliga monopol kontrolleras publikt, dvs av kommunen, landstinget eller staten. Då garanteras att medborgaren får betala ett rimligt kostnadsbaserat, och inte monopolistiskt vinstmaximerande, pris.

Erik Langby, moderat kommunalråd i Nacka i snart 30 år, anser att publik kontroll av naturliga monopol är socialism. Själv har han i snart 30 år styrt över Nacka Energi, Nacka Vattenverk, mm. Han har uppenbarligen varit beslutsfattare -inte i Sovjetski Sajuski, men väl i Nacka Sajuski. Tavaritj Langby!

För bredband förordar han en politik, som innebär att kommunens politiker för varje medborgare utser monopolleverantörer av framtidstjänsten bredband. Att olika medborgare kan servas av olika monopolleverantörer kallas marknadslösning. Att medborgarna kommer att betala överpris för en basal samhällsfunktion långt efter Tavaritj Langbys pension verkar inte spela någon roll. Detta är ju inte socialism, utan något helt annat. Langby talade i kommunfullmäktige igår.

Folkpartiet för en politik, som innebär valfrihet för medborgaren, och konkurrensneutralitet på marknaden. Om du också gör det, så tänk på hur du röstar i höstens kommunalval.

Inga kommentarer: