lördag 3 april 2010

Det bor människor i Älta ocksåStockholms stad planerar att bygga en stor biogasfabrik några hundra meter från Nackas gräns. En gasfabrik som ligger i omgivet av ett naturreservat och i anslutning till ett annat. Det ligger precis bredvid en känslig sjö, Ältasjön, och uppströms från två andra sjöar som är Natura 2000-klassade, dvs. värdefulla ur ett europeiskt perspektiv. Anläggningen riskerar att påverka inte bara sjöarna utan också riskera bl.a luktproblem för 10 000 Ältabor. 5000 lastbilstransporter kommer att fara fram på den väg som barnen måste passera för att komma till Flatenbadet.
Trots detta blev Ältaborna aldrig tillfrågade. Stockholms stad ansåg inte att människor som bor på andra sidan kommungränsen spelar någon roll för deras planer. Från Nackas sida har vi lämnat en skarpt formulerad skrivelse till Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm.
Det är viktigt att öka produktionen av biogas, och det behövs fler anläggningar. Men det får inte ske på bekostnad av människor och natur. Och framför allt får inte processen gå till på det här sättet! Stockholms Stad måste lära sig att det bor människor i Nacka också.

Se SvD DN Rädda Ältasjön

9 kommentarer:

Niklas sa...

Var menar ni då att anläggningen ska vara? Menar ni (dvs fp, Nacka), i likhet med skyskrapedebatten, att det bara är inflyttade bönder som kommer sådana förslag?

Lennart Nilsson sa...

Vi anser att man åtminstone borde utreda var det är lämpligast att lägga en sån här anläggning. Och vi köper inte argumentet från Stockholms MKB att lukten inte är något problem eftersom den förhärskande vindriktningen är åt Nacka till...

B-O Gavne, Vasteras sa...

DET ÄR INTE bara en grej som en grej med att -vissa- stockholmare benämner (Stockholms) kommunen för (Stockholms) stad. Ni vet som vi svenska folk har kommit överens om, lagtecknat, att våra lokala politiska samhällen av respektive invånare, alltså våra kommuner Sverige runt, benämnas just kommun.
Att vi här med vill ytterligare hävda demokratin. Med dessa stads snackare som vill skilja på oss människor, fina stadsboende och skitiga landsbygdsboende, bön´er. Ni vet som Adolf Hitler skiljde på arier och andra.
Denna grejen är inte minst tecknet på problem med mänsklighet runt Kornhamnstorg. ..å så placera en fabrik mitt i en välbehövlig natur för mänsklighet.

Henrik sa...

Så vad ni bakåtsträvare säger är; "bygg inte här, bygg hos någon annan"?

Vart anser ni att man ska bygga en sån här anläggning utan att det skadar "natur" och inte kostar multum?

Lennart Nilsson sa...

Henrik, om du tycker att värna natur, människor och demokrati är att vara bakåtsträvare, så hoppas jag innerligt att vi slipper leva i det samhälle du drömmer om.
Varför inte bygga anläggningen i ett befintligt industriområde, eller t.ex. i anslutning till Högdalsverket där det redan finns en anslutning till Stockholms gasnät. Men det är klart, då riskerar man ju att Stockholmarna protesterar...
Annars så finns det ju ett vettigt förslag att bygga det i Gladö Kvarn.
Var bor du själv Henrik, du borde väl i rimlighetens namn föreslå att det byggs just precis där.
Vårt krav är att frågan åtminstone utreda, som miljöbalken kräver, och inte bara placeras där det inte stör Stockholmarna, utan bara utsocknes.

Martin Ek sa...

Dessutom har jag inte märkt att någon frågat mig, boende i Stockholms Stad, vad jag tycker om fabriken.

Martin Ek sa...

Jag är boende i Skarpnäck och det enda jag ser som ett problem är den eventuella lukten från fabriken. Att Stockholm ökar sin tillgång av biogas är positivt. Att man satsar på arbetstillfällen i den här delen av stan är även det positivt.

Jag tycker att det är olyckligt att ni i Nacka ställer er helt negativa till den här möjligheten. I mina öron låter det mest som att ni är rädda för att era villor ska gå ner i värde, men det ända med denna fabrik som jag tror skulle kunna sänka värdena är just lukten. Går det inte att föreslå att man bygger en fabrik som avger minimalt med dålig lukt? Istället säger man helt nej till projektet och förvisar det till en annan plats där det förstås också finns barn och natur.

Personligen tycker jag att ni i Nacka borde värna om relationerna med Stockholms Stad för att försnabba utbyggnaden av tunnelbanan. En investering som verkligen inte skulle sänka värdet på era villor.

Lennart Nilsson sa...

Martin, jodå, det fanns en liten annons i Mitti Söderort om samråd för DP Solvändan 1:1. Du förväntas läsa Mitti noggrant och dessutom hålla reda på alla detaljplaner. Enligt uppgift kom det en person på samrådsmötet...

Lennart Nilsson sa...

Martin, för det första bor de flesta Nackabor i lägenheter. För det andra gäller den största oron vad som händer med Ältasjön. Många Ältabor har varit engagerade i årtionden för att restaurera sjön. Det är klar man blir upprörd när planerarna i Stockholm lägger en detaljplan där de från början trodde att området avvattnades åt andra hållet, mot Flaten. Ett större utsläpp av lakvatten från anläggningen skulle allvarligt påverka Ältasjön utan också Söderby- och Dammtorpssjöarna, som är Natura 2000-områden. Därför har också naturskyddsföreningen i Stockholm reagerat mot lokaliseringen.