fredag 2 april 2010

Balans och förnuft styr FP i lärarförhandlingarna

Nyheten att FP har lämnat SKLs lärarförhandlingar i protest mot den egna arbetsgivarsidans eviga strid med facken om lärarnas förtroendetid är glädjande. FPs hållning i förhandlingarna överensstämmer väl med det förtroende man bör visa lärarna, när det gäller att de själva bäst vet hur icke lektionsbunden tid ska används. Man kan bara önska att resten av förhandlingsdelegationen inser att det är dags med ett attitydbyte.

Inga kommentarer: