tisdag 1 december 2009

Vi behöver fler ljus i mörkret

Mitt under den mörkaste tiden på året infaller den kanske dystraste tillställningen av dem alla. Idag den första december infaller nämligen World Aids Day. Denna dag uppmärksammas alla de liv som har släckts under de 25 år som denna epidemi har härjat tvärs över världens alla hörn. Det är ett dystert jubileum.


Under det kvarts sekel som epidemin har funnits ibland oss finns det knappt någon som inte känner till en värld utan Aids och Hiv. Det är faktiskt fler än de människor som har vuxit upp utan att känna till att det har funnits en ridå av järn som delat upp världen i en östlig och en västlig del.


Järnridån har lyckligtvis försvunnit. Berlinmuren har rivits ner. Människor ser inte längre världen som en västlig och östlig del. Man betraktar inte sina forna grannar på andra sidan muren som främlingar. Men när det gäller Aids så existerar en järnridå fortfarande. Åtminstone mentalt. Diskriminering och fördomar är de barriärer som stänger ute människor som har drabbats av Hiv och Aids. Årets World Aids Day försöker uppmärksamma detta:


”Världsaidsdagen handlar i år om diskriminering och fördomar. Ett av de stora hindren kampen mot hiv och aids är okunskapen som föder fördomar och diskriminering ”


Låt därför årets Worlds Aids Day bli upptakten för en färd mot en ljusare värld. Ett steg är att lära sig mer om denna dag. Ett andra steg är att tända ett ljus idag. Ett tredje steg och, well, färden är påbörjad.


---


Andra gärna får sprida budskapet vidare: Per Altenberg, Mark Klamberg Andreas Bergström, Seved Monke, Mathias Sundin, Sakine Madon, Per Pettersson, Martin Ängeby, Annika Beijbom.Inga kommentarer: