måndag 30 november 2009

Ge inte Telia monopol på bredband i Nacka!

Nacka kommunstyrelse har idag ensidigt givit Telia monopol på bredband. Folkpartiet, som värnar konkurrens på lika villkor och valfrihet för konsumenter, motsatte sig detta. Moderaterna med stöd av Kristdemokraterna röstade trots detta igenom förslaget. Fibermonopol leder till högre priser och lägre kvalitet på bredbandstjänster för alla Nackabor. Myndigheter, såsom Post- och telestyrelsen (PTS), ledande expertis och andra aktörer på marknaden har varnat för denna utveckling.

- Vi beklagar fibermonopolet men lovar att riva upp detta olyckliga beslut direkt efter valet nästa år, meddelar Stefan Saläng kommunalråd Folkpartiet Liberalerna i Nacka.

1 kommentar:

Peter sa...

Detta är en olycklig utveckling om det faktiskt innebär ett monopol. (Någon borde granska detta beslut ur juridiskt perspektiv och analysera konsekvenserna.) OM det är riktigt att ett enda företag får lov att förlägga fiber och OM detta står klart för kommunens medborgare så är jag ganska säker på att det kommer att ha en negativ inverkan, för alliansen som helhet i M i synnerhet, på fördelningen av mandaten i kommande val 2010.

Peter J i Saltsjö-Duvnäs