söndag 29 november 2009

Stoppa vårdnadsbidraget!

Dagens Nyheter skriver idag om vårdnadsbidraget. Ett bidrag som inte bara var feltänkt från början, när vi nu börjar se resultatet är konsekvenserna långt värre än vi kunnat föreställa oss.

Vi liberaler har ju alltid varit motståndare till vårdnadsbidraget, främst av två orsaker:
1) Det försvårar arbetet för jämställdhet genom att staten subventionerar hemmafruar
2) Det strider mot arbetslinjen. Vårdnadsbidraget är ett bidrag för att man inte ska arbeta.

Nu ser vi resultatet. Sverige var betydligt mer jämställt än de högerkristna hade föreställt sig, antalet som utnyttjat bidraget är marginellt. Det som däremot är mycket oroande är att de flesta som gör det är nyanlända invandrare. Det är familjer där kvinnorna låses in i hemmet. Nu har vi skapat ett offentligt bidrag som subventionerar ålderdomligt kvinnoförtryck! Är det vad Kristdemokraterna och Moderaterna (och Miljöpartiet) ville? Eller ska vi se till att avskaffa vårdnadsbidraget?

4 kommentarer:

Kjell Ericson sa...

Självklart gillar ingen de instängande effekter som bidraget kan ge.

Vad jag däremot gillar med vårdnadsbidraget är att medborgare som minskar kostnader (som förskolesubventionen) får del av det som besparas. Den principen bör gälla på fler områden.

Om det är problem att nyanlända invandrare utnyttjar bidraget, så bör reglerna ändras. Exempelvis att arbetslivserfarenhet krävs.

Lennart Nilsson sa...

Kjell,
idén om att man ska kunna ta del av de kostnader man minskar är intressant tycker jag. När det gäller vårdnadsbidraget så funkar nog inte det resonemanget eftersom man undandrar samhället skatt som är lika stor eller större än förskolesubventionen.

feminix sa...

Kjell! Bra tanke att den som sparar in dagiskostnaden, ca 100 000 kr, kan få en del av detta, som ersättning för det faktiska barnomsorgsarbete man utför. Fördubblas ersättningen och beskattas, ge det pensionspoäng, så blir det ingen skillnad i skattenytta, som Lennart pratar om, till samhället som dagispersonalen. Dessa får ju också sina löner av skattemedel. Det är väl liberalt med valfrihet?

Kraxpelax sa...

Vem tjÖtar om "arbetslinjen" här? Jo, sossarna.

Dendär jämrans "arbetslinjen" är jämte "utanförskapet" den politiska diskursens mest förvirrade och korrumperade begrepp.

Får vi lov att introdecera en viss elementär tankereda

Det förhåller sig närmare bestämt och ganska självklart så, att givet en viss inkomstnivå bestäms sysselsättningen av EFTERFRÅGAN på arbetskraft, och inte UTBUDET. Ett ökat UTBUD på arbetskraft påverkar inte alls ERTERFRÅGAN på arbetskraft; däremot påverkas LÖNENIVÅN och det självklart negativt. Det är naturligtvis en dolkstöt i ryggen på fackföreningsrörelsen.

Som vi ser, är alltså sossarna och moderaterna fullkomligt ENSE: lönerna skall pressas ner.

Jag upprepar: socialdemokraternas verkliga målsättning med "arbetslinjen" är inte att öka sysselsättningen i den bemärkelse som är meningsfull, alltså med bevarad lön, utan att sänka lönerna för att på så sätt öka bolagens profiter i den fromma förhoppningen att en viss ökning av sysselsättning namnet värd skall ske sedan aktieägarna fått sitt; dessas inkomster HÖJS nu kraftigt dels genom värdeökning och dels genom utdelningar; samtidigt vill alltså sossarna sänka lönerna. Följden blir en massiv inkomstomfördelning från Arbete till Kapital.

Det är "arbetslinjen", det. Det är vad begreppet "arbetslinjen" står för exakt och konkret. Det är innebörden och poängen med refrängen.

Socialdemokraterna är ett högerparti, helt klart!

- Peter Ingestad, Solna