söndag 27 september 2009

Nytänkande i DN?

DN:s ledarsida skriver idag om fem punkter för miljön. Tyvärr är det man för fram mest gammal skåpmat, och i vissa fall förenklingar.
Den första punkten handlar om att "nyttja landskapet." Vad man menar med att "nyttja landskapet" framgår inte, men man påpekar mycket riktigt att skyddet för den biologiska mångfalden idag sker i avgränsade områden, omgivna av ett alltmer intensivt utnyttjat landskap. Om DN menar att vi ska komplettera arealskyddet i form av naturreservat med tydligagare och strängare regler för att också skydda den biologiska mångfalden i odlingslandskapet, så är det bra. Men det framgår som sagt inte direkt...
Den andra punkten handlar om att vi ska få största möjliga effekt för varje satsad krona. Det är ju i och för sig rätt självklart, men frågan är dels hur många kronor vi är beredda att satsa, dels hur underlaget ser ut för att kunna bedöma vilka satsningar som är mest optimala. Här berättar DN vad vi inte ska göra (snabbtåg), men inget om vad vi borde satsa på.
Den tredje punkten handlar om att vi ska bygga mer kärnkraft. Visserligen gör klimatförändringarna att vi inte bör satsa på en snabb avveckling av existerande kärnkraft. Men det är minst sagt tveksamt om det är det mest kostnadseffektiva sättet att bekämpa klimatproblemen, de flesta seriösa bedömningar pekar på motsatsen. Och det utan att räkna in att vi fortfarande inte löst avfallsproblemen och att kärnvapenspridningen är ett hot mot oss alla. Vad ska vi säga till Iran om vi själva satsar på att bygga ut kärnkraften?
Den fjärde punkten handlar om att vi ska slänga mindre mat, genom att äta mat vars bäst-före datum passerats. Vad nu politikerna ska göra åt det?
Den sista punkten handlar om att vi ska bygga tätare. Vilket iofs KAN vara bra, men bara om det kombineras med satsningar på spårtrafik och cykelbanor. Det leder också till ökade konflikter vad gäller bevarande av viktiga tätortsnära grönområden och boendemiljön. Faktum är att betydligt viktigare än att vi bygger tätt är att vi bygger rätt, dvs. områden som är avpassade för ett modernt vardagsliv och ett modernt resande.

Tyvärr känns DN:s artikel både oengagerad och okunnig. Mest som, ja, ja, vi måste väl skriva om miljön också eftersom folk tjatar om det...

Läs även vad Folkpartiet i Sollentuna skriver om saken.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vaddå vad vi ska säga till iran? Det är ju hur enkelt som helst: "Gör som vi säger, inte som vi gör" :)domen

Michael Karnerfors sa...

Men det är minst sagt tveksamt om det är det mest kostnadseffektiva sättet att bekämpa klimatproblemen, de flesta seriösa bedömningar pekar på motsatsen.

Jaså du? Och vilka är dessa "seriösa bedömare"?

Tittar vi på till buds stående alternativ:

- Vind
- Sol
- Vågor
- Kärnkraft
- Vattenkraft
- Konsumera mindre

...så är vind och sol avgjort dyrare och överlever inte utan saftiga statsbidrag, och har dessutom stora mängder dolda kostnader i form av tvungen uppgradering av elnäten, vilket även kommer att ta lång tid, samt ett behov av reserv/reglerkraft lika stor som den installerade effekten.

...är vågkraft fortfarand epå experimentstadiet och har inte direkt några hejdundrande löften om ekonomi eller tillgänglghet.

...är vatten klart billigare, men inte lika tillgängligt. Det finns inte floder nog att täcka behoven på alla stället där det behövs.

...är förhoppningen att vi kommer att konsumera mindre ett extremt osäkert kort som aldrig funkat hittils i världshistorien.

...är kärnkraft billig nog att stå på egna ben och har volym, tillförlitlighet, tillgänglighet som kol och vatten.

Och det utan att räkna in att vi fortfarande inte löst avfallsproblemen

Bullshit att vi inte har. KBS-3 går till tillståndsgivande myndighetsgranskning nästa år; byggstart för svenska slutförvaret är 2013.

Vi har haft tekniken för att göra helt säkra slutförvar sedan 70-talet. Det är bara politik och ovilja att genomföra dem som har hindrat. Men KBS-3 är en politiskt godtagbar lösning (också).

och att kärnvapenspridningen är ett hot mot oss alla.

Vad har det med kärnkraft att göra?

Vad ska vi säga till Iran om vi själva satsar på att bygga ut kärnkraften?

Att de skall göra som vi: köra med helt öppna kort, tillåta inspektioner och medverka i internationella samarbeten för öppenhet och transparens, annars kan de inte förvänta sig att få inneha det privilegiet.