tisdag 14 juli 2009

När Nackas skattebetalare blev blåsta på en kvarts miljon IIFör drygt ett år sedan ringde ett TV-produktionsbolag, som producerade TV4-programmet Körslaget, upp Nackas starke man, Erik Langby (m), och frågade om Nacka kommun hade en kvarts miljon över som man inte hade någon särskild användning för. Det var nämligen så att Markoolio, som deltog i programmet, kommer från Orminge som ligger i Nacka. Vad Nacka kommun och Nackas skattebetalare skulle få för pengarna var rätt så oklart. Men, Erik Langby (m) sa utan att tveka Ja. Utan att tveka och utan att fråga någon eller ta upp frågan i kommunstyrelsen, som normalt borde ha varit fallet. Där kunde ju Folkpartiet ha ifrågasatt om detta var rätt sätt att använda skattebetalarnas pengar, som vi gjort när det gäller t.ex. beslutet att satsa en massa skattepengar på en jättestor segelbåt. Nu är det nämligen så fiffigt att kommunstyrelsens ordförande kan fatta s.k. ordförandebeslut när det handlar om superviktiga beslut som måste tas omedelbart, t.ex. om Bergs oljehamn skulle flyga i luften.
Erik Langby (m)


Allt detta, både frågan om man verkligen fick använda skattebetalarnas pengar till att sponsra kommersiella TV-program och om frågan om sponsring var så viktig och brådskande att Erik Langby kunde ta ett ordförandebeslut om saken, gjorde en lokalpolitiker Kurt Björkholm (fp) så upprörd att han överklagade beslutet.


Kurt Björkholm (fp)Tidigare har länsrätten gått på Erik Langbys linje, kommunstyrelsens ordförande kan själv bestämma vad som är viktigt och angeläget, han kan alltså i princip fatta vilka beslut han själv vill utan att gå via de demokratiska kanalerna. Kurt gick då vidare och begärde prövningstillstånd i kammarrätten, vilket han också fick. Nu har kammarrätten avgjort saken, man anser också att en kommunstyrelseordförande kan fatta vilka beslut han själv vill som ordförandebeslut. Däremot ansåg man att länsrätten inte behandlat frågan om en kommun har rätt att sponsra TV-program utan några motprestationer, varför ärendet skickades tillbaks till länsrätten.

Det är tydligt att vi behöver precisera lagen på dessa två punkter, dels när saker är tillräckligt angelägna för att motivera att man frångår demokratin och fattar ett ordförandebeslut, dels, och kanske ännu viktigare, hur politiker ska få använda skattebetalarnas pengar.

Se DN

Inga kommentarer: