lördag 23 maj 2009

Stadsnät för bredband i Nacka - ännu inget svar...

Det är nu över två år sedan folkpartiet och jag lade en motion i kommunfullmäktige vilken föreslog att Nacka kommun tar en alldeles nödvändig samordnande roll för att säkerställa utbyggnad av ett stadsnät för bredband i Nacka. Inte mycket verkar ha hänt, och Nacka befäster jumboplatsen inom området bland Sveriges kommuner. Nyinflyttade grannar från Stockholm och andra mer framsynta kommuner häpnar över avsaknaden av vettigt bredband.

Det behöver emellertid inte vara så svårt att skapa Sveriges smartaste bredbandspolitik i Nacka! Ledande tjänstemän och moderata politiker har nu fått sig bifogade presentation till livs! Följ länken!

http://hem.bredband.net/carsingels/index_files/frame.htm

Nu går det i alla fall inte att skylla på att man varit oinformerad! Utbyggnaden går att genomföra utan signifikanta insatser av skattemedel, om man bara vill! Det förefaller vara här skon klämmer, det vill säga viljan, eller kanske möjligen fortfarande insikterna om behovet.

Uppenbarligen funderas det över ett alternativ som innebär att man upplåter hela utbyggnaden åt en enda operatör - från kanalisation till slutlig tjänst. Detta alternativ kan liknas vid att kommunen skulle sälja bort rälsen i förhoppning om att tågtrafiken i framtiden ändå skulle bli konkurrensutsatt - detta vore att göra nackaborna en mycket, mycket stor otjänst inför framtiden - vi skulle komma att få betala en mycket dyr monopolpremie under lång, lång tid. Knappast förenligt med marknadsliberalt politiskt ledarskap. Se sidan 7 i min presentation.

Infrastruktur är mycket speciellt. Här kan det behövas en begränsad kommunal/statlig delaktighet för att både säkerställa tillgång, och se till att slutprodukten blir konkurrensutsatt. Bredbandsnät skiljer sig inte från elnät, tågnät och annat i denna aspekt. Hoppas att ledningen för Nacka kommun kommer till denna insikt i tid!

Inga kommentarer: