tisdag 26 maj 2009

Lite förundrad blir jag

Bra länge har vi sett opinionsundersökningar och hört debatter, där den ledande åsikten är, att det är skamligt att vi svenskar inte fick rösta om EUs Lissabonfördrag. Tanken tycks vara att varje vuxen svensk utan större svårighet skulle kunna avge ett övervägt Ja eller Nej till ett helt fördrag, vars innehåll troligen inte är alldeles lätt att ta till sig.

Nu har vi dock ett jämförelsevis enklare val framför oss nämligen val av ledamöter till EU-parlamentet. Många är vi som håller tummarna eller t o m aktivt arbetar för att valdeltagandet ska bli anständigt högt. Undersökningar pekar dock på att många ännu inte bestämt, om de alls ska rösta. Och det vanligaste skälet till denna tvekan: "Jag är inte så insatt!"

Inga kommentarer: