fredag 15 maj 2009

Kampanjen borjar synas

Valkampanjen har nu borjat komma igang aven i England. De flesta partier har haft sina officiella starter. Det ar trevligt att kanna igen sig i vart systerpartis Liberaldemokraternas EU-positiva budskap.

TV-reklam/information har man haft lange i form av fem minuters "Party political broadcast", som ocksa BBC sander. Den kan var trevlig och informativ om det egna partiet (som LibDem) eller endast handla om hur negativt det ar med andra partier. Labour anvande sina fem minuter till att i varje mening tala om hur fel allt blir om oppositionsledarens politik skulle bli verklighet. Budskapet illustrerades med personer som bara sag ledsna och deprimerade ut. Tv-reklam, nar den ar som samst! Och inte vidare upplysande!

Annars overskuggas alla val av skandalen kring ett stort antal parlamentsledamoters utnyttjande av systemet med kostnadsersattningar. Skattebetalarna har betalat for diverse privata kostnader, som inte har med ledamoternas uppdrag att gora. Sveriges gamla Toblerone-affar ar inte mycket att komma med i jamforelse med detta.

Det varsta med skandalen ar att valjarna kan komma att protestrosta pa nationella och invandrarfientliga partier. Ilskan engagerar alla i landet verkar det.

Inga kommentarer: