söndag 22 februari 2009

Professorn och extremismen

Robert Nilsson, professor i toxikologi vid Stockholms universitet, angriper på dagens DN Debatt den svenska miljöpolitiken, som anser är "ekofundamentalistisk", inte minst beroende på att politikerna saknar inskit om marginella och reella hot.
Först främst måste man säga att det onekligen förekommer att hot mot folkhälsan överdrivs. Kvällstidningarna frossar i vetenskapliga studier, utan att ha förmågan att ställa sig kritiska till resultatens räckvidd och betydelse. Populistiska politiker hakar på med krav på förbud och regleringar.
Problemet med Robert Nilsson är att för honom verkar alla regleringar av miljöförstöring och hälsorisker vara förhatliga. I artikeln räknar han upp stort och smått, från bly i fiskesänken till klimathotet, ingenting är någon fara egentligen.
Robert Nilsson har bedrivit detta korståg under flera år, och, ivrigt påhejad av t.ex. den nyliberala tankesmedjan The Cato Institue, kämpat mot regleringar av tobaksindustrin, med motiveringen att riskerna med rökning är överdrivna. Vilket har gjort att han ofta citeras och hyllas av nämnda industri.
På motsvarande sätt har han agerat försvarsadvokat åt många andra "förföljda" affärsverksamheter.
Problemet är att han i de flesta fall har fel, han är helt och hållet ute och cyklar, rent vetenskapligt. Många av de risker som han genom åren hävdat inte finns, har sedan visat sig vara allt annat än obetydliga. Ta t.ex. påståendet att det är "biologiskt omöjligt för elektromagnetisk strålning att orsaka cancer" (DN Debatt 27/2 2001).

Och när han skriver om sambandet mellan klimatförändringar och koldioxidutsläpp så bortser han från hela den enorma forskning och den konsensus som råder i forskarsamhället om att så är fallet.

Tyvärr ser man i bland människor använda akademiska titlar för att få någon slags fribiljett för att föra fram åsikter som bara skulle betraktas som ren rappakalja om någon av oss andra gjorde det. Det är kanske dags för DN Debatt-redaktören att se mer till innehåll än titel när man tar in debattinlägg.

5 kommentarer:

Orlando Furioso sa...

Men du har inte visat att han har fel??

Det verkar mera vara som att du surar därför att han inte faller in i allmänna trallen

Göran Fröjdh sa...

Det här är skolexemplet på varför människor misstror politiker. Ignorera fakta, och skjut istället budbäraren. Folkpartiet i Nacka, liksom alla andra, borde läsa på istället för att rapa upp gamla floskler som visat sig felaktiga. Ge exempel på den stora enigheten som du skriver om.

peter adler sa...

Robert Nilsson har några poänger, men de drunknar i en mängd andra ogrundade eller meningslösa påståenden som han skjuter vilt omkring med.

T ex hävdar RN att ”Det är sedan länge känt att det inte finns något enkelt samband mellan de pågående klimatförändringarna och utsläpp av koldioxid.” – nej, gubevars, det är därför så många forskare ägnar sej åt frågan, det är väl ingen som har sagt att det finns ett ”enkelt” samband. Men att vi ökar halten i atmosfären, globalt, av en gas med påverkan på klimatet, så att det går mot en höjning med 50 % eller en fördubbling – det är en risk som måste motverkas så mycket som möjligt. För att det är en global, snabb och oåterkallelig förändring, vars totala effekter vi aldrig kan veta tills det är för sent.

Javisst, metan är en starkare växthusgas än koldioxid – men koldioxidens antropogena utsläpp är så mycket större att koldioxiden ändå har större betydelse. Det blir meningslöst att som RN gör ange metangasutsläppens storlek utan att ange koldioxidutsläppens som jämförelse. Det hade varit mycket mer konstruktivt om han hade sagt något mildare men viktigt om miljödebattens vanskligheter som att: ”Därför att koldioxiden ändå är den största växthusgasen, och den som kanske kräver mest samhällsomställning för att minska utsläppen av, så har debatten och uppmärksamheten på ett olyckligt sätt kommit att tas bort från att det också finns mycket viktiga åtgärder att göra bland sådana källor som metangas, mest från boskap och jordbruk, och som står för 14 % av de globala antropogena utsläppen av växthusgaser”. Men det hade ju inte varit lika "kul" och provocerande.

Lars Kullberg sa...

Beträffande professor Robert Nilssons trovärdighet i miljöfrågor:

Nilsson är en av dem som mot bättre vetande förnekar tobaksrökningens skadlighet. Sådana individer fördömer sig själva och har ingen trovärdighet överhuvudtaget. Vidare kommentarer överflödiga..

Lasse sa...

Det skulle vara intressant att veta
vilken sorts förgiftning "professorn"
råkat ut för, som lett till en så
allvarlig störning av logiskt och
sunt tänkande.